Archive for mai 2009

Orakeltjeneste

mai 27, 2009

Høgskolen i Narvik (HiN) er tungt inne på teknologiområdet, med 7 bachelorlinjer innen ingeniørfag og 6 masterlinjer innen teknologi, og det er derfor mange realfag studentene skal gjennom.

Realfag er som kjent relativt tunge fag som krever mye av studentene. Noen studenter klarer seg ikke like godt gjennom disse fagene i forhold til linjefagene. Når det i tillegg til dette kjøres noe som kalles felles første år* i Narvik, blir det en ekstra belastning for disse studentene.

Tidligere eksisterte det noe som kaltes orakeltjeneste på HiN. Dette besto i at høgskolen betalte studentassistenter for å være tilgjengelig i kantina på ettermiddagstid et par ganger i uka. Alle studenter som trengte hjelp innen realfag var velkommen til å møte for å få hjelp.

Dette skoleåret har det ikke vært orakeltjeneste, grunnet to ting; det har vært vanskelig å rekruttere studentassistenter, og i tillegg har høgskolen det litt trangt økonomisk for tiden.

Studentparlamentet i Narvik (SPiN) oppfordrer høgskolen til å starte opp med orakeltjeneste igjen fra høsten 2009, og begrunner dette med:
– orakeltjenesten kan minske strykprosenten på realfag ved HiN
– orakeltjenesten kan føre til mindre frafall fra ingeniørstudiene ved HiN
– bedre nivå på realfagene fører til bedre ingeniører

*Felles første år vil si at realfagene presses inn på første studieår, og linjefagene flyttes over til år 2 og 3. Dette er gjort for å tilpasse studiene til de som tar første året ingeniør i Bodø og Alta. Det har vært mye støy rundt felles første år, og det er et viktig krav fra studentene at høgskolen går bort fra denne ordningen.

 

http://www.flickr.com/photos/billburris/2245430380/

Reklame

Future Climate – Engineering Solutions

mai 18, 2009

«Som ingeniører har vi evnen, og ikke minst ansvaret, for å identifisere teknologier og løsninger politikerne kan benytte seg av når beslutninger vedrørende klima skal tas. »

Dette er poenget Future Climate prøver å nå frem med. 13 ingeniørorganisasjoner fra 12 land over hele verden står sammen om dette prosjektet, som skal demonstrere hva som allerede finnes av teknologi og løsninger for «klimavennlig» energi.

Resultatet av prosjektsatsningen skal presenteres på en konferanse i København i starten av september. På konferansen vil det bli presentert felles anbefalinger fra organisasjonene bak Future Climate. Disse anbefalingene rettes mot FN og berørte av Kyoto-avtalen.

I forbindelse med dette prosjektet lanseres det en fotokonkurranse via Flickr. Fotografiene vil bli gjennomgått av en jury av fotografer og ingeniører, og de 50 beste vil bli utstilt på konferansen i september. En vinner vil få mulighet til å reise til København for å delta på konferansen, alt betalt selvfølgelig.
Bildene vil også bli utstilt i flere land etter konferansen, og gitt til FN som en illustrasjon på hva ingeniører kan utrette med våre felles klimautfordringer.

Mer om konkurransen, og hvordan du kan delta her.
Deadline er 1. august.
Vær oppmerksom på at bildene ikke vises i nettløsningen umiddelbart. Dette er fordi bildene skal gjennom sikkerhetssystemet til Flickr. Det vil ta noen dager før man er «godkjent» som en snill bruker av Flickr.

Hentet fra Future Climate på Facebook:
As engineers, we have both the ability – and a special responsibility – to help identify technologies and solutions that politicians can utilize when decisions regarding the climate must be made.

Join this group if you agree that engineers hold the key to developing the technological solutions needed to deal with climate change – It is all about Engineering Solutions.

Future Climate – Engineering Solutions is an international project for engineering associations. The purpose of the project is to demonstrate technologies and solutions for sustainable energy, thereby supporting national and international efforts to reduce emissions of greenhouse gases (GHG) within a 2 degree scenario.

The result of this work will be presented at a Conference taking place on September 3-4, 2009 in Copenhagen. This Conference will present joint recommendations made by the participating organisations addressing the UN, the parties of the Kyoto protocol, and those individuals and organizations who are prepared to commit themselves to the new climate agreement.

13 Associations of Engineers from 12 different countries worldwide are participating in the “Future Climate” project.

Australia: APESMA
Bulgaria: Federation of Scientific Engineering Unions in Bulgaria
Denmark: The Danish Society of Engineers, IDA
Finland: The Finnish Association of Graduate Engineers, TEK
Finland: Union of Professional Engineers, UIL
Germany: The Association of German Engineers, VDI
India: The Institution of Engineers
Ireland: Engineers Ireland
Japan: The Japan Society of Mechanical Engineers, JSME
Norway: The Norwegian Society of Engineers, NITO
Sweden: The Swedish Association of Graduate Engineers
UK: Institution of Mechanical Engineers
USA: The American Society of Mechanical Engineers, ASME

0111

Studentvalg 2009 Narvik

mai 13, 2009

Endelig er resultatene fra studentvalget i Narvik klare. De vervene som måtte avklares med urnevalg (på nett) var:
– Leder Studentparlamentet i Narvik (SPiN)
– Landsstyrerepresentant Studentenes Landsforbund (StL)
– 2 representanter til styret i Studentsamskipnaden i Narvik (SSiN)

Resultater:
Leder SPiN, 2 kandidater:
Pål Espen Bondestad – 68,9%
Kandidat 2 – 23,5%
Blank – 7,6%

Landsstyrerepresentant, StL, 2 kandidater:
Pål Espen Bondestad – 61,3%
Kandidat 2 – 27,7%
Blank – 10,9%

Representant til SSiN, 3 kandidater:
Marit Bakken – 42,0%
Jørgen Aslak Stensrud Nilsen – 22,8% 
Kandidat 3 – 22,3%
Blank – 13,0%

Kommentarer på bloggpostene

mai 11, 2009

Kom gjerne med kommentarer på mine bloggposter.
Både positive, negative og konstruktive kommentarer er ønskelig.

PEBondestad

Nettbasert ingeniørutdanning

mai 7, 2009

Som en langsiktig strategisk satsing for å tilby studenter som ikke har mulighet til å flytte til Narvik, starter Høgskolen i Narvik (HiN) fra høsten -09 opp med nettbasert ingeniørutdanning. På denne måten ønsker HiN å styrke legitimiteten som den teknologiske høgskolen i hele Nord-Norge.

De nettbaserte studietilbudene som vil bli lyst ut fra høsten 2009 er:
–           Bygg og industri
–           Datateknikk
–           Prosessteknologi
Søknadsfrist er satt til 1. juni.

HiN skal tilby undervisning på nett med obligatoriske samlinger i Narvik. Samlingene er nødvendige for utførelser av laboratoriearbeid. Eksamener er i første omgang satt til å kjøres i Narvik, men disse kan også kjøres desentralisert etter særskilt avtale.

Det nettbaserte tilbudet skal være av så høy kvalitet, pedagogisk og faglig, at en dyktig student skal kunne gjennomføre dette alene. Imidlertid ser HiN at det vil være nødvendig med et klasserom, øvingslærere og infrastruktur (IT) tilknyttet studietilbudet. HiN lanserer derfor ”studieverksted” hvor disse tingene er tilgjengelige. Målet er å skape et lokalt studiemiljø som skal øke kvaliteten på studiene. ”Studieverkstedene” vil finansieres og driftes av lokale samarbeidspartnere.

Til nå har HiN et konkret opplegg under utvikling i Hammerfest, i Høgskolen i Finnmark (HiFm) sine lokaler. HiFm vil også stille med øvingslærer her. Energicampus Nord vil også jobbe frem energirelaterte fag i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner som vil komplettere tilbudet ved at disse fagene innpasses i HiNs studieprogram etter nærmere avtale.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med den teknisk-pedagogiske plattformen for kursene og det er enda en del utfordringer på informasjons- og markedsfeltet, men HiN er positive på at disse utfordringene vil bli løst innen rimelig tid.

For å finansiere utviklingen av denne løsningen har HiN vært avhengig av støtte fra eksternt hold, men det har vist seg at det var lettere enn først antatt. Administrasjonsdirektør Kjetil Kvalsvik uttaler seg på denne måten: ”Jeg har aldri møtt maken til godvilje fra omverdenen som vi har til denne utviklingen”.

Studentparlamentet i Narvik (SPiN) ser positivt på nettbasert ingeniørutdanning, men vil påpeke at den aller beste løsningen for studenter nok er å flytte til Narvik og ta studiene her. SPiN vil også holde skarpt øye med gjennomføringen av dette prosjektet for å sikre at studentenes rettigheter blir fulgt opp, slik at kvaliteten på utdanningen ikke forringes.

SPiN ønsker høgskolen lykke til med dette prosjektet! 

EYE – European Young Engineers

mai 5, 2009

European Young Engineers(EYE) er et europeisk nettverk for ingeniører og ingeniørstudenter. To ganger i året samles medlemmer fra 14 forskjellige land til konferanser rundt om i Europa. Medlemmene i EYE er organisasjoner som enten tar seg av faglig utvikling for medlemmene, eller organisasjoner som tar seg av lønns- og arbeidsvilkår (i Norge er det som regel samme organisasjon som tar seg av begge deler). Jeg var selv så heldig at jeg fikk være med på konferansen de hadde i København våren 2008, hvor jeg deltok på seminar om vindkraft. Bildet i headingen på bloggen er tatt ved Middelgrunden vindmøllepark utenfor København under denne konferansen.

Neste EYE-konferanse finner sted 29.-31. mai i Hasselt, Belgia, hvor temaet er «Energy of the future». Her får deltakerne være med på foredrag, workshops og firmabesøk hos internasjonalt ledende bedrifter innen sitt felt. I tillegg til det faglige programmet er det alltid lagt opp til sosiale arrangement og aktiviteter for de unge teknologene. Som tidligere deltaker kan jeg garantere at den faglige delen vil være av topp kvalitet, og det sosiale opplegget vil bringe minner for livet!

Nytt av året er at NITO, som eneste norske medlemsorganisasjon, er blitt medlem av EYE. Dette åpner opp en ny dør for alle NITO-medlemmer under 35 år, og jeg vil anbefale dere å delta på en eller flere EYE-konferanser.

Konferansene går på engelsk, og er lagt opp på en slik måte at det skal være billig å delta. Dette betyr at om en ikke ønsker noe mer privat blir innlosjeringen ofte på pensjonat, eller liknende.

Følg med på hjemmesiden til EYE, og sjekk ut om det kan være interessant for deg å delta!

Oppgang tross nedgang

mai 4, 2009

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser en katastrofal nedgang på 8,8% ved Høgskolen i Narvik (HiN). Dette når stort sett alle høyere utdanningsinstitusjoner viser flott oppgang.

Heldigvis stemmer ikke disse tallene med virkeligheten, og grunnen er veldig enkel: over 2/3 av søknadene til HiN går direkte til skolen og dermed utenom SO sine systemer. Årsaken til dette er igjen den spesielle situasjonen skolen blir satt i på grunn av sin tunge realfaglige profil.

Siden det er veldig få som har nok kompetanse til å starte direkte på en ingeniørutdannelse har HiN sett seg nødt til å benytte seg av flere kvalifiseringsordninger. Den mest vanlige er forkurs, som i realiteten er et videregående kurs som gir deg spesiell studiekompetanse. Videre er det også en del studenter som kun mangler noen realfag, og de kan søke seg inn på 3-semester, som gir spesiell studiekompetanse integrert i ingeniørutdannelsen. Studentene som velger denne veien må ikke gå et helt ekstra år, men kan nøye seg med et noe lengre studieår og noen helger bak skolebenken.

Og, for å forvirre dere enda mer, så er det også et tredje løp som en god del av studentene benytter seg av. Dette er Y-veien, eller yrkesfaglig vei til ingeniørutdanning. Tanken bak Y-vei er at de som allerede har et fagbrev og noen år i jobb allerede har kompetanse på en del av fagområdene innen ingeniørutdanningen, og dermed ikke trenger å ta alle linjefagene. For å fylle opp de tre årene får de noe mer bakgrunnsfag og realfag enn de «ordinære» studentene.

De virkelige tallene, det vil si tallene fra SO pluss tallene fra lokalt opptak, viser en oppgang på 9,7%. Spesielt gledelig er at både master- og sykepleierutdanningen har en oppgang på rundt 20%.

Dyktige studenter i Narvik

mai 4, 2009

Studentene ved Høgksolen i Narvik (HiN) ligger i toppen av både studieproduksjon og toppkarakterer. Til tross for dette ligger også strykprosenten i Narvik høyt, selv om det har vært en viss nedgang siste år.

Bare Bergen med sine 48,7 poeng ligger over Narvik med 48,5 poeng på listen over studiepoengproduksjon. Landssnittet ligger helt nede på 41,6 poeng. Dette er svært gledelig, og viser at høgskolen gjør riktige grep for å forbedre utdanningen. 

I tillegg til topplasseringen på listen over studiepoengproduksjon er det bare Samisk Høgskole som har flere toppkarakterer enn studentene i Narvik. Tallet for studentene i Narvik ligger på 12,7 prosent, noe som er 2,6 prosent bedre enn landssnittet. Når disse tallene er såpass høye kan det virke litt forunderlig at også andelen strykkarakterer i Narvik er høyt. Men også her har HiN forbedret seg. Ved sist måling var HiN desidert dårligst i landet med 13,9 prosent, mens tallene nå viser «bare» 11,1 prosent, og femteplass på bunnlista.

– Dette er tall som underbygger den påstand om at vi er en skole som hevder oss bra i både europeisk og internasjonal standard. Nå er målet å få synliggjort dette på en helt annen måte. Vi må få det ut at det ligger utrolige muligheter ved denne skolen, sier rektor, Arne Erik Holdø som en kommentar til tallene.
Videre fortsetter han med: – Det er jo slett ikke tilfeldig at en rekke arbeidsgivere oppsøker vår skole for å tilby studentene svært gode jobber. Her utdanner vi noen av landets smarteste hoder. 

Det rektor henviser til over er nok Næringslivsdagen, hvor bort imot 100 bedrifter kommer og byr seg frem for studentene hver høst.

En annen ting jeg vil påpeke som styrker rektors påstander om smarte hoder er det at Høgskolen i Narvik har brorparten av sine studenter innen ingeniørutdanning, som er kjent som en utdanning med veldig stort frafall. At studentene her holder seg i toppen tross vanskelige studier viser at HiN er en skole av veldig god kvalitet. Strykprosenten viser i tillegg at studentene ikke slipper gratis gjennom studieløpet, men må jobbe for vitnemålene sine.

Kommentarer fra rektor er lånt fra Fremover