Archive for november 2009

NEW – Northern East West Freight Corridor

november 12, 2009

Havnekapasiteten på vestkysten av USA er sprengt. Samtidig er det ledig kapasitet på USAs østkyst. Kapasiteten på Asias østkyst begynner også å fylles opp. Dette åpner for nye måter å tenke godstransport på, og det er nettopp det som skjedde for noen år tilbake.

Ved å transportere gods med jernbane fra Asia  via (Kazakhstan,) Russland, Sverige og Finland til Narvik, og deretter skipe det ut med båt i retning sentraleuropa eller USAs østkyst har store fordeler:
– Kortere rute for noen destinasjoner. Ruten ser lengre ut på et vanlig kart, men om en ser de på en globus er det lett å se at det er kortere enn alternative ruter gjennom sentraleuropa.
– Ruten går ikke gjennom områder med tett befolkning.
– Infrastruktur finnes allerede.
– Havna i Narvik er isfri hele året. Narvik er også tilknyttet den russiske jernbane via Sverige og Finland.
– Ruten unngår de seks verste flaskehalsene i dagens skipstrafikk.
– Back-up-løsning i tilfelle terror, havnekonflikter etc.

Som en ser av bildet under er ikke avstandene avskrekkende store.

NEW Corridor

Foreslåtte transportruter

Selv med alle de fordelene NEW bringer med seg, har det vært problemer og utfordringer knyttet til prosjektet fra starten. Prosjektet, og selskapet NEW AS, har ligget i dvale en god stund, men det har vært jobbet i kulissene av personer fra både Norge, Sverige, Finland og Kina. Tidligere i år var det representanter fra Kina på besøk i Norge, og i januar 2010 er det møte om togkorridoren i Beijing.

Det at Kina nå virker som en pådriver for dette prosjektet er veldig positivt, og gir nytt håp til prosjektet som vil bety enormt mye for Narvik spesielt og Nord-Norge generelt.

Les mer om saken i Fremover:
Beijing kan få NEW på sporet og Gleder seg over støtten til NEW

NEW har også en egen side på Wikipedia: Northern East West Freight Corridor

Reklame

Iransaken ruller videre…

november 11, 2009

Fremover kan i dag fortelle at Shahrams tilknytning til Iranian Space Agency (ISA) som seniorkonsulent skal være det som fikk alarmklokken til å kime hos norske myndigheter, og som deretter førte til at han måtte forlate Høgskolen i Narvik og Norge.

Irans viseutenriksminister krever at Shahram får komme tilbake
«Irans viseutenriksminister Ali Ahani sa tirsdag i et møte med Norges ambassadør i Teheran, Roald Næss, at utvisningen er et klart brudd på menneskerettighetene fra den norske regjeringens side, melder den regjeringskontrollerte, engelskspråklige nyhetskanalen Press TV. 

Ahani sa videre at siden studenten hadde fått ros fra professorene sine og rektor, forventer Iran at Norge lar studenten vende tilbake for å fullføre studiene sine.

Den 36 år gamle iranske statsborgeren ble sendt ut av Norge etter å ha begynt å studere romfartsteknologi på Høgskolen i Narvik i høst. Han hadde da allerede gjennomført ett års studium i norsk språk og kultur. Saken ble kjent i slutten av september.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) grep inn da de fryktet at kunnskapen 36-åringen ville tilegne seg på skolen kunne brukes til atomteknologi.

En tre år gammel resolusjon fra FN pålegger Norge å forhindre at iranere kan tilegne seg kunnskap om teknologi som kan benyttes i atomprogrammer.

PST ga råd til utlendingsmyndighetene slik at vedkommende ikke fikk fornyet oppholdstillatelsen sin. Dette er en del av PSTs forebyggende arbeid mot spredning av masseødeleggelsesvåpen, opplyste informasjonsrådgiver Martin Bernsen».

Tekst hentet fra Høgskolen i Narvik sine nettsider.

Studentenes Pedagogikkærespris

november 10, 2009

Hvert år deler studentene i Narvik ut en pris til årets beste foreleser/veileder. Studentenes Pedagogikkærespris(SPÆP) deles ut på bakgrunn av nominasjoner fra studentene selv. Årets utdeling finner sted 18. november.

Siden Studentparlamentet i Narvik (SPiN) startet med denne prisen i 2003, har seks forelesere mottatt prisen, en av de har fått den to ganger. I 2005 kunne ikke juryen bestemme seg om en kandidat, noe som resulterte i at to forelesere delte prisen.

Tidligere vinnere:
2003: Tor Kildal
2004: Ragnhild Rensaa
2005: Gabrielle Kitzmüller og Viggo Storelvmo
2006: Arlene Hall
2007: Pål Skoland
2008: Tor Kildal (for andre gang)
2009: ?

I forbindelse med prisutdelingen spanderer SPiN kake til alle oppmøtte studenter og ansatte:
 

Kake

Monsterkake SPÆP

 

Vinneren får en statuett og diplom som bevis på prisen, og alle nominerte får diplom.

 

Diplom med mere

Statuett, diplom og blomster til vinneren

 

Statutter for SPÆP:
«SPÆP skal tildeles den faglærer, foreleser, veileder (heretter nevnt som foreleser) som har direkte kontakt med HiN. Denne kan for eksempel ha en veileder funksjon ved en institusjon, som for eksempel eldresenter, sykehus etc.
Personen trenger IKKE å være ”stasjonert” på HiN.
Prisen skal deles ut for at studentene skal vise at de verdsetter de foreleserne som er gode, med et godt faglig innhold og nivå. Kriteriene er foreslått slik:
 
Hvordan formidler foreleser faget?  Foreleser v.s student.
Er foreleser engasjert?
Er foreleser nyskapende
Er foreleser oppdatert? (nyere forskning, undersøkelser, litteratur, eksterne kilder, osv.)
Brukes kun læreboka/ kompendier? (leses det direkte fra disse?)
Får studentene rask tilbakemeldinger fra foreleser ang. spørsmålstillinger?
Har foreleser god planlegging mht. timeplan, labøvinger osv.)
Har foreleser god struktur i læringsopplegget/ klassen?
Er undervisningen variert/ inkluderende(les at studentene lærer på forskjellig måte)
 
Vi i SPiN vil poengtere at vi skal utelukkende fokusere på de foreleserne og forelesningene som er bra, og fremheve disse.»

SPiN ønsker alle de nominerte lykke til, og inviterer til prisutdeling i Glassgata på HiN onsdag 18. november kl. 12:00.