Archive for the ‘Studentaktiviteter’ Category

Drømmetall for Høgskolen i Narvik

mai 3, 2010

Onsdag 28. april offentliggjorde Samordna opptak sine første søkertall for høsten 2010. I forhold til fjorårets tall er antall søkere på landsbasis stabilt, med en liten negang på godt under en prosent. Det kan ikke sies om Høgskolen i Narvik sine mildt sagt hyggelige tall. Forrige uke kunne jeg gjengi en pressemelding fra HiN som fortalte om 229 søkere til de seks masterstudiene innen teknologi (tidligere kalt sivilingeniør). Denne ukes tall er minst like bra!

40% økning
HiN, med en samlet studentmasse på 1200-1300 studenter, har hele 1076 førsteprioritetssøkere til høstens opptak. Dette inkluderer også lokalt opptak og internasjonale studenter. Det er en økning på utrolige 40% fra ifjor på samme dato. Rektor Arne Erik Holdø uttaler følgende i en pressemelding fra HiN:
– Vi er svært fornøyde med årets utvikling. Dette er ikke bare positivt for Høgskolen i Narvik, men også for rekrutteringen til byen. Tallene viser også at vi gjør mye riktig og det gir oss motivasjon til å forsterke og utvikle det arbeidet vi gjør og står overfor. Vi er i ferd med å befeste vår posisjon som den teknologiske høgskolen i Nord-Norge, og det vil nødvendigvis gi resultater.

Satser på rekruttering
I år har HiN endret på markedsførings- og rekrutteringsstrategien, og økt satsingen på dette feltet. Blant annet har det vist seg ved stor interesse på de store utdanningsmessene hvor høgskolen har fornyet seg og på den måten bedre rettet seg mot dagens ungdom.
På en av disse messene ble sågar HiN sin stand, på tross av sin relativt lave størrelse, kåret til beste stand av Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Nettopp oppsatt stand på utdanningsmesse

Hvordan fordeler tallene seg?
Økningen på bachelorprogrammene er meget god, men det som helt klart skiller seg ut er søkningen til masterprogrammene, og da spesielt med tanke på internasjonale søkere. En god forklaring på dette er at HiN, med støtte fra studentparlamentet, kjører fem av seks linjer på engelsk fra høsten av. Dette gjør at de internasjonale studentene som ønsker seg til HiN ikke trenger å bruke ett år på norskopplæring før de kan ta fatt på sine tekniske studier.

Brutt ned i noe mer spesifikke tall, ser søkningen slik ut:
Totalt antall søkere til ingeniørutdanning: 307
Dette inkluderer nettbasert utdanning, Y-vei og tresemesterordning(TRES)
Totalt antall søkere til masterstudier: 229
Inkluderer internasjonale søkere
Totalt antall internasjonale søkere, uavhengig av linje: 148
I tillegg er det god søkning på sykepleierutdanningen, økonomi og administrasjon, forkurs og på etter- og videreutdanningskursene skolen tilbyr.

Omprioriteringer og endelig opptak
Fortsatt er det veldig usikkert hva som blir det endelige opptaket. Søkerne kan omprioritere sine ønsker helt frem til 1. juli, men det kan like gjerne bli flere førsteprioritetssøkere til HiN enn færre.
Videre er hovedopptaket 20. juli, og da har søkerne en uke på seg til å eventuelt godta sitt tilbud om plass.
Restetorget starter samme dag som hovedopptaket, og lokalt etterfyllingsopptak starter 5. august.
Endelig statistikk er ikke mulig å få før etter frist for innbetaling av semesteravgift, men ved skolestart til høsten skal det meste være klart.

Reklame

Norsk studentorganisasjon (NSO)

april 30, 2010

Endelig er de to nasjonale studentorganisasjonene i Norge slått sammen, og Norsk studentorganisasjon er stiftet. 1. juli er datoen den skal virke fra, så frem til det må man forholde seg til «de gamle»; Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU).

Foreløpig finnes ingen logo for Norsk studentorganisasjon (NSO), derfor bruker jeg logoen for Stiftelsesmøtet

Historikk
NSU
– Stiftet 1936
– Ca. 93 000 medlemmer ved 6 universitet og 7 vitenskapelige høgskoler.
StL
– Stiftet 1996
– Ca. 100 000 medlemmer ved 31 statlige og private høgskoler

Helt siden året før Universitetsrådet og Høgskolerådet slo seg sammen til Universitets- og Høgskolerådet i 2000 har det vært jobbet med denne sammenslåingen, og det måtte tre ganger opp til StLs Landsmøte og NSUs Landsting før begge organisasjonene stemte for med høyt nok flertall.
Faktisk har det vært flertall i alle avstemninger, men i første forsøk i 2000 nådde ikke NSU opp til sitt mål om 4/5 flertall. I 2007 var det StL sin tur til å havne rett under sitt mål på 3/4 flertall, men etter dette forsøket ble det umiddelbart satt igang arbeidet med neste forsøk, og året etter ble nytt forhandlingsutvalg satt ned.
På StLs Landsmøte i 2009 ble sammenslåingen enstemmig vedtatt, helgen etter NSUs Landsting hadde sagt klart ja på samme punkt.

Stiftelsesmøtet (SM)
Stiftelsesmøtet ble avholdt 22. -25. april 2010, med selveste HM Kronprins Håkon Magnus som æresgjest.
Over 400 deltakere, hvorav rundt halvparten delegater var samlet i Oslo Kongressenter for denne viktige begivenheten.

Navn på organisasjonen var første sak på møtet, og her er resultatet:
Norsk: Norsk studentorganisasjon, forkortet NSO
Engelsk: National union of students in Norway, forkortet NUS-Norway
Samisk: Samisk navn ble ikke vedtatt under møtet, men skal vedtas på første landsstyremøtet etter råd fra en sakkyndig komite.

I forkant av møtet bekymret flere av delegatene seg for at det skulle være stor politisk uenighet mellom de to organisasjonene. Til tross for en del forskjellig politikk på en del punkter var det ikke noe klart skille mellom gamle StL-ere og NSU-ere på noen av sakene. Uenighetene gikk ikke mellom, men på tvers av, alle mulige slags grupperinger, og dette lover veldig godt for den nye organisasjonen. To sterke politiske leire ville ført til en vanskelig start for NSO, men dette ser heldigvis ikke ut til å være et spørsmål verdt å dvele med.
Det som helt klart skiller NSU og StL er de organisatoriske tradisjonene, men med en god blanding av eksisterende løsninger vil det nok ikke ta lang tid før nye tradisjoner har satt seg.

Gaver til NSO
Foreløpig brukes http://stlognsu.no/ som nettside for NSO, men dette er kun i en overgangsfase. Samskipnadsrådet var så raus at de ga domenet student.no til NSO, og mye tyder på at dette vil bli tatt i bruk som hjemmeside i løpet av året.
Av andre gaver verdt å nevne var LOs gave til kontoret: 1 års abonnement på frukt. 5 kilo hver mandag, levert på døren.

Asketrøbbel
Vulkanen Eyafjallajökul på Island skapte mye hodebry og ekstraarbeid i forkant av SM. På grunn av faren for utbrudd ble det gitt beskjed til alle delegasjonene som opprinnelig skulle fly til Oslo at de måtte sjekke alternative reiseruter. Noen tok skikkelig av, mens andre hadde mer is i magen.
– Bodødelegasjonen kjørte ned til Trondheim for så å busses sammen med (sør)trønderbataljonen videre sørover.
– De fleste på vestlandet valgte buss og/eller tog
– Tromsødelegasjonen tok hurtigruta(!) til Trondheim og tog derfra, noe som resulterte at de ikke kom frem før etter møtet hadde startet. Tenker ‘hurtig’ ikke er det ordet de vil forbinde med denne reiseruta i etterkant.
– Narvikdelegasjonen var av de som hadde is i magen, og satset på fly. Alternativet ville vært over ett døgns reise før ankomst i Tigerstaden.

Mediauttalelser og filmer
Hilsningstaler, filmer laget for møtet og mediauttalelser kan finnes på følgende sider:
http://www.youtube.com/norskstudentorg
http://stlognsu.no/?page_id=474 – Bilder og video
http://stlognsu.no/?page_id=700 – Medieklipp

På han igjen… Studiestart HiN

august 13, 2009

Tirsdag 11. august var det igjen duket for studiestart på Høgskolen i Narvik. Vel 40 faddere tok i mot de over 340 nye studentene som for første gang satte sine føtter i HiNs lokaler. Som seg hør og bør ble studentene ønsket velkommen av både rektor og ordfører, før de ble invitert på grilling med minikonsert i kantina.

Siste post på programmet denne dagen var en tur med fjellheisen, og sosialisering på fjellheisrestauranten. Uheldigvis skyet det til rett før ankomst på fjellet, så studentene fikk ikke nyte den flotte utsikten over byen og nærområdene.

Torsdag 13. august ble alle invitert på den årlige «Rombaksturen» som består av togtur til Katterat stasjon, fulgt av en fin gåtur ned til Rombaksbotn. Her ble de møtt med varme griller og konsert med Ståle og Trespa, et lokalt band.

Gjennom de tre ukene fadderordningen varer blir det arrangementer for de nye studentene nesten hver dag, med favoritter som; pub-til-pub runde, colourparty (farge signaliserer sivil status), klatring i klatrehallen, bowling og grilling i Ornesvika.

Studentparlamentet ønsker alle nye (og gamle) studenter velkommen til byen, og ønsker de lykke til med studiene!

Fadderbilde09web

Næringslivsdagen og Teknologifestivalen i Nord-Norge

juni 17, 2009

Næringslivsdagen og Teknologifestivalen i Nord-Norge (TiNN) går av stabelen henholdsvis 14. oktober og 14.-15. oktober, og samler hele teknologinorge på Høgskolen i Narvik (HiN).

HiN utdanner ingeniører innenfor mange fagområder, sykepleiere og økonomer. Næringslivsdagen er høstens høydepunkt for studentene, med ca. 100 besøkende bedrifter som kommer for å lete etter fremtidige ansatte og samarbeidspartnere.

Næringslivsdagen har hatt stort fokus på å utvikle og fornye seg, og dette har i år resultert i samarbeid med Teknologifestivalen i Nord-Norge – en nasjonal arena for teknologi og utvikling i nordområdene. Program for TiNN finnes her, og inkluderer navn som Paul Chaffey(Abelia), Auke Lont(Statnett), Odd Eriksen (Nordland Fylkeskommune) og Knut Jørgen Røed Ødegård(UiO). 
Teknologifestivalen blir i år drevet av et sekretariat fra Forskningsparken i Narvik.
Tema for Teknologifestivalen er Energiteknologi i Kaldt Klima, med følgende tre undertema:
-Energiteknologi
-Klimateknologi i nord
-FoU-kompetanse

For deltakere på Næringslivsdagen stiller styringsgruppen med:
-Standplass med bord og stoler
-Auditorium for bedriftspresentasjon
-Grupperom for intervjuer mm
-Trådløst nett
-Kaffe
-Flotte studenter
-Masse godt humør
-Middag på kvelden 14. oktober

Næringslivsdagen er et 100% studentdrevet arrangement, hvor følgende studentorganisasjoner er aktive bidragsytere:
Studentparlamentet i Narvik
Narvik Studentersamfunn
NITO Studentene Narvik
Tekna Student Narvik

Påmelding for Næringslivsdagen
Påmelding for Teknologifestivalen
Det er fullt mulig å kun delta på bare ett av arrangementene.

I disse dager går det ut invitasjon i brevs form til bedrifter som har deltatt på Næringslivsdagen før, men om din bedrift ikke mottar invitasjon er det bare å bruke nettsidene for påmelding.

EYE – European Young Engineers

mai 5, 2009

European Young Engineers(EYE) er et europeisk nettverk for ingeniører og ingeniørstudenter. To ganger i året samles medlemmer fra 14 forskjellige land til konferanser rundt om i Europa. Medlemmene i EYE er organisasjoner som enten tar seg av faglig utvikling for medlemmene, eller organisasjoner som tar seg av lønns- og arbeidsvilkår (i Norge er det som regel samme organisasjon som tar seg av begge deler). Jeg var selv så heldig at jeg fikk være med på konferansen de hadde i København våren 2008, hvor jeg deltok på seminar om vindkraft. Bildet i headingen på bloggen er tatt ved Middelgrunden vindmøllepark utenfor København under denne konferansen.

Neste EYE-konferanse finner sted 29.-31. mai i Hasselt, Belgia, hvor temaet er «Energy of the future». Her får deltakerne være med på foredrag, workshops og firmabesøk hos internasjonalt ledende bedrifter innen sitt felt. I tillegg til det faglige programmet er det alltid lagt opp til sosiale arrangement og aktiviteter for de unge teknologene. Som tidligere deltaker kan jeg garantere at den faglige delen vil være av topp kvalitet, og det sosiale opplegget vil bringe minner for livet!

Nytt av året er at NITO, som eneste norske medlemsorganisasjon, er blitt medlem av EYE. Dette åpner opp en ny dør for alle NITO-medlemmer under 35 år, og jeg vil anbefale dere å delta på en eller flere EYE-konferanser.

Konferansene går på engelsk, og er lagt opp på en slik måte at det skal være billig å delta. Dette betyr at om en ikke ønsker noe mer privat blir innlosjeringen ofte på pensjonat, eller liknende.

Følg med på hjemmesiden til EYE, og sjekk ut om det kan være interessant for deg å delta!

Næringslivsdagen i Narvik

april 3, 2009

NæringslivsdagenHøgskolen i Narvik (HiN) er høstsemesterets store happening. Siden den spede starten i 2004 har dagen vokst seg til en av landets største med nesten 100 besøkende bedrifter. Dette til tross for at det bare er noe over 1000 studenter på campus i Narvik. Noe av årsaken er nok den sterke teknologiprofilen HiN har, og det skrikende behovet det har vært etter ingeniører de siste årene. Næringslivsdagen er, og har alltid vært, 100% studentdrevet. Dette faktum er kanskje nøkkelen til den store suksessen dagen har blitt over disse 5 årene.

Høsten 2008 besøkte nærmere 90 bedrifter HiN, noe mindre enn året før, men nok til å fylle «Glassgata» med bedrifter. Etter en lang dag fyllt med standbesøk og bedriftspresentasjoner inviterte styringsgruppen tradisjon tro alle bedriftene på middag i kantina. Nytt av året var at vi satset noe ekstra på kveldsunderholdning med blant annet stand-upshow med Dag Sørås og Christer Torjussen. Dette lokket mange studenter og dermed var målet for avslutningen på dagen nådd; skape en mer uformell arena for møte mellom student og bedrift.

I forbindelse med dagen gis det også ut en avis, i samarbeid med lokalavisa Fremover. Her blir utvalgte prosjekter og nyheter fra HiN presentert, samt oversikt over besøkende bedrifter. En av bedriftene som ble presentert på forsiden av fjorårets avis kom med «kofferten full av jobber», og det føltes som dette var virkeligheten for flere av de besøkende bedriftene.

Denne høsten vil vi igjen ekspandere, denne gangen gjennom samarbeid med Teknologifestivalen i Nord-Norge(TiNN). Grunnen til samarbeidet fra vår side er den faglige og politiske tyngden TiNN kan bringe med seg. De to arrangementene vil gå separat, men med overlappende tidsplan.

Årets Næringslivsdag er satt til 14. oktober, og selv om vi står overfor en global finanskrise, venter vi mange bedrifter også i år. TiNN starter ved lunsj 14. oktober og fyller denne og neste dag med foredrag fra noen av de største navnene innenfor energi- og klimateknologi. I løpet av første dag vil de også ha messevandring på Næringslivsdagen.
Påmelding til disse arrangementene vil være tilgjengelig på de respektive nettsider i løpet av mai måned.

Formålet med Næringslivsdagen er som beskrevet i vedtektene:
Hovedmål:
-legge forholdene til rette slik at avgangsstudenter ved HiN kan knytte kontakt med flest mulig potensielle arbeidsgiverbedrifter
Delmål:
-bedre kontakten mellom HiN og næringslivet i Nordland spesielt og Norge generelt
-via kontakt student-bedrift på Næringslivsdagen, generere flest mulig hovedoppgaveprosjekt med næringslivet som oppdragsgiver
-via kontakt høgskole-bedrift på Næringslivsdagen, generere flest mulig prosjekter for studentene ved HiN

Vel møtt på Høgskolen i Narvik 14. og 15. oktober!

Ansvarlige organisasjoner for Næringslivsdagen er:
Studentparlamentet i Narvik
Narvik Studentersamfunn
NITO Studentene Narvik
Tekna Student Narvik

Vinterfestuka i Narvik

mars 10, 2009

Fransk Festival
Årets ”happening” i Narvik er den tradisjonsrike Vinterfestuka, eller VU blant kjentfolk. Det hele startet med ”Fransk Festival” i 1956. Bakgrunnen for dette var at det i årene etter krigen kom mange turister til Narvik, og da spesielt franske fremmedlegionærer. De hadde vært her og kjempet mot de tyske troppene i starten av andre verdenskrig, og vært de første til å beseiret den tyske krigsmakt. Det ble sågar kalt opp en plass etter Narvik i Paris: ”Place de Narvik”.

Dette er også bakgrunnen til at Frankrike ofte er representert i VU, med både turister, krigsskip og den franske ambassaden.

Vinterfestuka
To år etter det hele startet ble fokuset snudd fra andre verdenskrig og fransk innflytelse over til det som er hovedgrunnen til at Narvik er den byen den er i dag. Malmtransport over fjellet fra Kiruna, og rallarene som sørget for byggingen av Ofotbanen som gjorde denne transporten mulig.

Årets VU er den 54. i rekken og fra den spede begynnelse i 1956 har festivalen vokst, og dekker nå 10 dager proppfulle av kultur og andre innslag. Stiftelsen Vinterfestuka har et budsjett på 4 millioner, men i tillegg til dette er det mange aktører som sørger for at dette blir en uke du aldri glemmer.

Rallar og Svarta Bjørn
Sentralt i vinterfestuka er rallaren og Svarta Bjørn. Rallar er betegnelsen på anleggsarbeiderne som arbeidet på Ofotbanen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Et populært hodeplagg under VU er den såkalte rallarhatten. Alle narvikinger med respekt for seg selv har en slik hatt, og bærer den på hodet under hele VU, gjerne sammen med rallarantrekk.

I en periode jobbet det en kvinne ved navn Anne Rebecka Hofstad som kokk for rallerne. Som 20-åring hadde Anna Rebecka ansvaret for brakka og arbeidslaget på opptil 15 mann. Hun kokte, vasket, bakte, skaffet brensel og vann midt i ødemarka. Dette var en strevsom jobb under vanskelige og primitive forhold. Hennes virke og person er blitt til en legende.
Det finnes mange myter rundt Anna, blant annet skal hun ha blitt drept av en annen kokke. Det som er mer trolig er at Anna døde av tuberkulose i 1902. Navnet Svarta Bjørn skal det etter sigende være en same som la på henne på grunn av hennes styrke og hennes mørke hår.

Studentaktiviteter i VU
Også studentene er godt representert under VU, og har flere innslag med lange tradisjoner i tillegg til noen mer ”moderne” innslag. Her følger en liste over de største studentaktivitetene denne uken:
– Sprellemannsprisen.
Denne prisen deles ut til enkeltpersoner, lag eller foreninger som utmerker seg i sitt arbeid for barn og unge i Narvik kommune.
– Radio Stroganoff
I 1973 startet studenter i Narvik opp en piratradiostasjon som de kalte Radio Stroganoff. Piratradioen hadde bare sendinger under VU de første årene. Året etter oppstarten sendte Stroganoff i stereo, og var dermed ute i stereo før rikskringkastingen. I 1982 fikk studentradioen sendekonsesjon, og endret 7 år etter navn til Narvik Teknikerradio. Radio Stroganoff fortsatte imidlertid sine sendinger under eget navn hver gang VU var merket av i kalenderen.
– Origo
Studentavisa i Narvik har fått navnet Origo, og har i tillegg til egen nettavis også en papirutgivelse i året. Og selvfølgelig er denne utgivelsen lagt til vinterfestuka. I år, som de siste år, kommer Origo som innstikk i lokalavisa Fremover, men er også mulig å få tak i på sentrale steder i byen.
– Pokerturnering
Hvem blir ny narvikmester i Texas Hold’em? Svaret får du på Høgskolen i Narvik under VU.
– Rebusbilløp
Ellevilt rebusløp rundt i byen med priser bl.a. til beste kostyme og beste idealtid. På mange av postene må også gruppene utføre en oppgave som for eksempel lengste kleslenke. Også viktig å huske på at alle kan bestikkes!
– Studentkroa Tekniker’n
Studentkroa arrangerer vinylaften begge lørdagene i tillegg til St. Patrick’s Day og egen VU-quiz.
– VU Pins
Hvert år i mange titalls år har det vært produsert det VU-pins i messing med påtrykt årstall av studentersamfunnet. I år stiller vi igjen opp, og lager pins med malmvognmotiv. Disse pinsene er svært ettertraktet til VU-bekledningen.

Årets fest starter fredag 13. mars og varer til søndag 22. mars.

Sundance 2009

februar 13, 2009

Da er det igjen duket for Sundance i Narvik. Sundance er et house-/tranceparty som foregår på Høgskolen i Narvik hvert år i forbindelse med solens tilbakekomst til byen.

 Selv om jeg personlig ikke helt har sansen for den musikken som spilles under Sundance, er jeg veldig glad for at studentene i Narvik arrangerer dette partyet. Under arrangementet er det alltid et fyrverkeri av lyd, lys og røyk, noe som resulterer i en utrolig stemning for deltakerne. Flere av årene har Sundance sågar fungert som testarena for nye duppedingser innen lyd-/lys- og røykteknologi. Ingenting tyder på at årets arrangement blir noe dårligere på denne fronten, kanskje heller enda bedre.

 Hvert år kommer det hundrevis av gjester til dette arrangementet, også noen som har reist hundrevis av mil for å være her. Gjester fra Sverige, Storbritannia og Nederland er ikke uvanlig, og også i år har det kommet meldinger om at noen tar den lange turen til ”metropolen” Narvik for å delta på dette arrangementet.

I motsetning til tidligere år har arrangørene slitt med å skaffe sponsormidler til Sundance 2009. Unnskyldningene de blir møtt med, er selvfølgelig finanskrisa. For en del bedrifter og virksomheter i området er nok det å skylde på finanskrisa en lett løsning for å slippe å bidra med penger. For selv om mange har litt dårligere økonomi enn for ett år siden, og at det er mye usikkerhet rundt fremtidens økonomi, tror jeg ikke det står så dårlig til med bedriftene at de ikke kan sponse et så viktig kulturarrangement som Sundance faktisk er.

Dato for arrangementet er lørdag 14. februar (Valentines Day), og dørene åpnes klokken 21.00.