Posts Tagged ‘basisbevilgning’

Tora ustø på isen

oktober 21, 2009

«Studentene, studentene, studentene…» sa statsråd Tora Aasland fra talerstolen på landsmøtet til Studentenes Landsforbund i 2008.
Lurer på hva hun tenkte med det utspillet, for å høre på oss har hun ikke gjort. Tenker hun i det hele tatt på studentene når hun tar avgjørelsene sine?

Da Djupedal ble byttet ut, og Kunnskapsdepartementet ble delt mellom to statsråder var det mange som fikk forhåpninger om en bedre tid for høyere utdanning. Men det berømmelige hvileskjæret ble så vidt dekket inn før Tora viser seg veldig ustø på isen igjen.

Studentene ønsket økning av basisbevilgningene med 1 mrd.
Statsbudsjettet avslører at det ikke kommer et rødt øre mer i basisbevilgninger. På toppen av det hele inndras det midler som ble tildelt i revidert budsjett i 2008 og 2009. Disse midlene er økte midler etter hvileskjæret samt midler i forbindelse med den såkalte «krisepakken».

Studentene ønsket 11 måneders studiestøtte.
Dette er et punkt alle partiene er enige om, men det ser ut til at viljen til å love(eller var det lyve) er større enn viljen til å innføre. I statsbudsjettet var det som forventet ikke en økning til 11 måneder, men det var forventet en indeksregulering av studiestøtten. Reguleringen endte på latterlige 1,6%, noe som tilsvarer 140,- i måneden for studentene. Til sammenlikning forventes det en generell lønnsvekst på 3,5% i 2010. Større lønnsvekst ellers i samfunnet fører til en prisvekst på varer og tjenester som er høyere enn 1,6%, noe som igjen betyr at studentene faller ytterligere tilbake og lenger under fattigdomsgrensen.
Jeg skulle likt å se Aasland forklare den svake økningen på 1,6% i studiestøtten når folketrygdens grunnbeløp (G) ble justert opp med 4, 2%(!)

Studentene ønsket minst 1000 nye studentboliger, samt en økning i tilskuddssatsene
Siden studentene kom med dette kravet er det blitt kjent at veksten i studenttallet i Norge vil være betydelig de neste årene, med opp mot 80.000 flere studenter innen denne stortingsperioden er omme. Dette tilsier at behovet for studentboliger øker i tilsvarende grad. 1000 nye studentboliger i året er ikke nok.
I statsbudsettet ligger det 1000 nye studentboliger, men ingen økning av tilskuddssatsene.

2500 nye studieplasser…
… ble innvilget over årets statsbudsjett, men hva hjelper det når de eksisterende plassene ikke er fullfinansiert, og vi ikke har bolig til disse ekstra kroppene?
En økning av antall studenter som ikke er fullfinansierte via basisbevilgningen vil tilføye nok et sugerør i den nokså slunkne pengesekken til institusjonene. Og hva er det som kuttes når budsjettet blir stramt? Studiekvaliteten går ned blant annet som følge av færre lærerstyrte timer og færre laboratorieøvninger. Dårligere studiekvalitet fører igjen til dårligere studenter, som taper i konkurransen mot studenter fra andre land. 
«Kunnskapsnasjonen Norge» ligger som et Soria Moria slott i det fjerne. Alle ønsker seg dit, men ingen makter å finne veien.

 

Kilder: StL, Regjeringens nettsider, St.prop 1 (2009-2010)

Reklame

Hvordan øke kvaliteten i høgere utdanning?

februar 26, 2009

Svar: Gi institusjonen et økonomisk handlingsrom

 SPiN-logo

I Soria Moria lover regjeringspartiene en styrking av høgere utdanning med intensjon om at studentene skal støttes sterkere gjennom studiene, både faglig og finansielt. Studentene er glade for at regjeringen innfridde i årets statsbudsjett med 1000 nye studentboliger, men økning av utdanningskvaliteten er det vanskeligere å se spor av. Kostnadene for mange universiteter og høgskoler har økt raskere enn bevilgningene de siste tre årene, med ansettelsesstopp, stopp i nye investeringer, kutt i studieplasser, mindre veiledning og etter vår mening dårligere undervisning som resultat.

 

Denne uken legger regjeringen på sin budsjettkonferanse mye av føringene for statsbudsjettet for 2010, og dette blir regjeringens siste sjanse til å gjennomføre det løftet vi har ventet på innen høgere utdanning. Antallet studenter vil øke betraktelig de neste årene på grunn av finanskrisen. Når skal Høgskolen i Narvik få et økonomisk handlingsrom slik at vi som studenter merker det på utdanningen?

 

Både Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion krever en kunnskapsmilliard i økte basisbevilgninger som ikke er øremerket. Disse krav støtter vi ved Høgskolen i Narvik.

 

For at møte Kvalitetsreformens intensjoner om bedre kvalitet gjennom mer oppfølging av studentene, bedre rammekvalitet og høgere kompetanse blant de tilsatte må vi ha en klar styrking av basisbevilgningen slik at institusjonene slipper å kutte når nye krav uten fullfinansierte øremerkede midler dukker opp. En solid og forutsigbar basisbevilgning sikrer rom til å tilby utdanning av høy kvalitet. Basisbevilgningen er den viktigste garantien for langsiktig utvikling av Høgskolen i Narvik.

 

Vi vil derfor utfordre Anna-Kristin Ljunggren på hva hun mener om regjeringens satsning på høyere utdanning de siste årene, og hva hun håper å kunne legge frem når statsbudsjettet for 2010 presenteres.