Posts Tagged ‘Fremover’

Høgskolene i nord fredet fra tvungen fusjon?

mars 25, 2010

Spørsmålet om høgskolene i Nordland fylke skal slås sammen eller ikke, har siden Nordlandsutvalget leverte sin utredning 27. januar i år, vært et hett dabatttema i det langstrakte fylket i Nord-Norge. Det har til tider versert stygge kommentarer fra debattanter fra begge sidene i debatten, og beskyldningene har haglet mellom Bodø- og Narvikmiljøet.

Kort oppsummering
For de som ikke har fått med seg denne debatten kan jeg oppsummere kort:
– Etter press fra Nordland Fylkeskommune nedsatte Tora Aasland 30. juni 2009 et utvalg som skulle se på strukturen av høyere utdanning i Nordland fylke
– Både før utvalget leverte sin rapport og i etterkant har jeg, og flere med meg, kritisert den geografiske begrensingen i mandatet. Hovedpoenget har vært at hele Nord-Norge burde vært tatt med i analysene.
– Utvalget leverte sin rapport 27. januar 2010 med følgende hovedkonklusjon; alle de tre høgskolene i Nordland fylke burde fusjoneres og danne grunnlaget for Universitetet i Nordland
Høgksolen i Narvik går ut i media 29. januar og sier følgende: «Høgskolen i Narvik (HiN) kan ikke godta en løsning for høyere utdanning i Nordland som ikke omhandler hele landsdelen.»
– Debatten raser i lokalavisene. Bodømiljøet beskylder Narvikmiljøet for å gå i skyttergravene, mens Narvikmiljøet beskylder Bodømiljøet for å være i overkant grådig. Lite konstruktivt i de fleste debattinnleggene.
– Saken kommer på høring, med frist 30. april. Høringskonferanse er satt til 31. mai.

Hvor står vi nå?
I lokalavisen Fromover står det å lese onsdag 24. mars, at Aasland freder HiN (foreløpig). Hun presenterer fremtiden som lagt opp i hendene til høgskolene selv. Aasland sier også at en eventuell tvungen fusjon etter Grunnloven skal behandles i Statsråd, og må skje ved Kongelig resolusjon. Foruten disse kommentarene sier statsråden utrolig lite konkret over en og en halv side med tekst, ikke uventet av en høytstående politiker.

Høgskolen i Narvik skal på sitt neste styremøte 15. april ta opp saken. Utfallet av dette møtet vil være en av følgende scenarioer; arbeider mot fusjonering med Bodø, arbeider mot fusjonering med Tromsø eller fortsette som selvstendig institusjon.

Studentparlamentet i Narvik (SPiN) leverer i disse dager inn sin høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet (KD). I denne står det blant annet at SPiN er mot en tvungen fusjon, men at det er ønskelig med mer samarbeid mellom institusjonene i landsdelen, ikke avgrenset til Nordland fylke. SPiN kommer videre med kritikk til KD for deres behandling av prosessen, i tillegg til kritikk av den geografiske begrensingen i mandatet. Hele denne høringsuttalelsen vil bli postet på denne bloggen.

En rekke aktører forbereder sine høringsuttalelser, og det er ventet at de fleste som kommer fra Narvik og omegn ikke vil støtte en fusjon, mens de som kommer fra Bodø og omegn kommer til å støtte fusjonstanken.

Konklusjon
Ingenting er sikkert før KD oppsummerer høringskonferansen. Dette kan ta lang tid.

Tidligere bloggposter om denne saken:
Utredning om høgskolesektoren i Nordland
Ta hele Nordland i bruk

SPiNs høringsuttalelse:
Høringsuttalelse «Ta hele Nordland i bruk»

Reklame

Iransaken ruller videre…

november 11, 2009

Fremover kan i dag fortelle at Shahrams tilknytning til Iranian Space Agency (ISA) som seniorkonsulent skal være det som fikk alarmklokken til å kime hos norske myndigheter, og som deretter førte til at han måtte forlate Høgskolen i Narvik og Norge.

Irans viseutenriksminister krever at Shahram får komme tilbake
«Irans viseutenriksminister Ali Ahani sa tirsdag i et møte med Norges ambassadør i Teheran, Roald Næss, at utvisningen er et klart brudd på menneskerettighetene fra den norske regjeringens side, melder den regjeringskontrollerte, engelskspråklige nyhetskanalen Press TV. 

Ahani sa videre at siden studenten hadde fått ros fra professorene sine og rektor, forventer Iran at Norge lar studenten vende tilbake for å fullføre studiene sine.

Den 36 år gamle iranske statsborgeren ble sendt ut av Norge etter å ha begynt å studere romfartsteknologi på Høgskolen i Narvik i høst. Han hadde da allerede gjennomført ett års studium i norsk språk og kultur. Saken ble kjent i slutten av september.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) grep inn da de fryktet at kunnskapen 36-åringen ville tilegne seg på skolen kunne brukes til atomteknologi.

En tre år gammel resolusjon fra FN pålegger Norge å forhindre at iranere kan tilegne seg kunnskap om teknologi som kan benyttes i atomprogrammer.

PST ga råd til utlendingsmyndighetene slik at vedkommende ikke fikk fornyet oppholdstillatelsen sin. Dette er en del av PSTs forebyggende arbeid mot spredning av masseødeleggelsesvåpen, opplyste informasjonsrådgiver Martin Bernsen».

Tekst hentet fra Høgskolen i Narvik sine nettsider.

Dyktige studenter i Narvik

mai 4, 2009

Studentene ved Høgksolen i Narvik (HiN) ligger i toppen av både studieproduksjon og toppkarakterer. Til tross for dette ligger også strykprosenten i Narvik høyt, selv om det har vært en viss nedgang siste år.

Bare Bergen med sine 48,7 poeng ligger over Narvik med 48,5 poeng på listen over studiepoengproduksjon. Landssnittet ligger helt nede på 41,6 poeng. Dette er svært gledelig, og viser at høgskolen gjør riktige grep for å forbedre utdanningen. 

I tillegg til topplasseringen på listen over studiepoengproduksjon er det bare Samisk Høgskole som har flere toppkarakterer enn studentene i Narvik. Tallet for studentene i Narvik ligger på 12,7 prosent, noe som er 2,6 prosent bedre enn landssnittet. Når disse tallene er såpass høye kan det virke litt forunderlig at også andelen strykkarakterer i Narvik er høyt. Men også her har HiN forbedret seg. Ved sist måling var HiN desidert dårligst i landet med 13,9 prosent, mens tallene nå viser «bare» 11,1 prosent, og femteplass på bunnlista.

– Dette er tall som underbygger den påstand om at vi er en skole som hevder oss bra i både europeisk og internasjonal standard. Nå er målet å få synliggjort dette på en helt annen måte. Vi må få det ut at det ligger utrolige muligheter ved denne skolen, sier rektor, Arne Erik Holdø som en kommentar til tallene.
Videre fortsetter han med: – Det er jo slett ikke tilfeldig at en rekke arbeidsgivere oppsøker vår skole for å tilby studentene svært gode jobber. Her utdanner vi noen av landets smarteste hoder. 

Det rektor henviser til over er nok Næringslivsdagen, hvor bort imot 100 bedrifter kommer og byr seg frem for studentene hver høst.

En annen ting jeg vil påpeke som styrker rektors påstander om smarte hoder er det at Høgskolen i Narvik har brorparten av sine studenter innen ingeniørutdanning, som er kjent som en utdanning med veldig stort frafall. At studentene her holder seg i toppen tross vanskelige studier viser at HiN er en skole av veldig god kvalitet. Strykprosenten viser i tillegg at studentene ikke slipper gratis gjennom studieløpet, men må jobbe for vitnemålene sine.

Kommentarer fra rektor er lånt fra Fremover