Posts Tagged ‘kontrakt’

Masterkontrakt

april 3, 2009

For å sikre  at masterlinjene ved Høgskolen i Narvik (HiN) klarer å utvikle seg videre er det nødvendig med større søkertall. I den forbindelse går nå høgskolen ut og frir til næringslivet. Målet er å tilby et utvalg av studentene som starter sin mastergrad ved HiN en kontrakt med flere frynsegoder. Til gjengjeld signerer studentene på at de blant annet binder seg til aktuell bedrift i 6 måneder etter endt utdanning.

Eksempler på hva høgskolen ønsker næringslivet skal stille opp med, er bærbar PC, treningskort, sommerjobb i bedriften, støtte til diplomoppgave i utlandet og andre attraktive fordeler. Studentparlamentet i Narvik (SPiN) ønsker slike kontrakter med studentene velkommen og håper dette kan være med på å øke søkningen til HiNs masterlinjer.

Første bedrift det forhandles med er FUNN IT som er stasjonert i Narvik. Forhandlingene er bare så vidt i gang, men SPiN ser optimistisk frem til avtalen er i boks.

Ett av punktene som må diskutteres videre, er hvorvidt det kun er søkere fra vår egen bachelorlinje i data som kan nyte godt av disse kontraktene. SPiN ser både fordeler og ulemper emd slik intern utlysning, og vil gjerne være med i den videre utviklingen av slike kontrakter.

Reklame