Posts Tagged ‘Søkertall 2009’

Oppgang tross nedgang

mai 4, 2009

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser en katastrofal nedgang på 8,8% ved Høgskolen i Narvik (HiN). Dette når stort sett alle høyere utdanningsinstitusjoner viser flott oppgang.

Heldigvis stemmer ikke disse tallene med virkeligheten, og grunnen er veldig enkel: over 2/3 av søknadene til HiN går direkte til skolen og dermed utenom SO sine systemer. Årsaken til dette er igjen den spesielle situasjonen skolen blir satt i på grunn av sin tunge realfaglige profil.

Siden det er veldig få som har nok kompetanse til å starte direkte på en ingeniørutdannelse har HiN sett seg nødt til å benytte seg av flere kvalifiseringsordninger. Den mest vanlige er forkurs, som i realiteten er et videregående kurs som gir deg spesiell studiekompetanse. Videre er det også en del studenter som kun mangler noen realfag, og de kan søke seg inn på 3-semester, som gir spesiell studiekompetanse integrert i ingeniørutdannelsen. Studentene som velger denne veien må ikke gå et helt ekstra år, men kan nøye seg med et noe lengre studieår og noen helger bak skolebenken.

Og, for å forvirre dere enda mer, så er det også et tredje løp som en god del av studentene benytter seg av. Dette er Y-veien, eller yrkesfaglig vei til ingeniørutdanning. Tanken bak Y-vei er at de som allerede har et fagbrev og noen år i jobb allerede har kompetanse på en del av fagområdene innen ingeniørutdanningen, og dermed ikke trenger å ta alle linjefagene. For å fylle opp de tre årene får de noe mer bakgrunnsfag og realfag enn de «ordinære» studentene.

De virkelige tallene, det vil si tallene fra SO pluss tallene fra lokalt opptak, viser en oppgang på 9,7%. Spesielt gledelig er at både master- og sykepleierutdanningen har en oppgang på rundt 20%.

Reklame