Posts Tagged ‘Toppkarakterer’

Dyktige studenter i Narvik

mai 4, 2009

Studentene ved Høgksolen i Narvik (HiN) ligger i toppen av både studieproduksjon og toppkarakterer. Til tross for dette ligger også strykprosenten i Narvik høyt, selv om det har vært en viss nedgang siste år.

Bare Bergen med sine 48,7 poeng ligger over Narvik med 48,5 poeng på listen over studiepoengproduksjon. Landssnittet ligger helt nede på 41,6 poeng. Dette er svært gledelig, og viser at høgskolen gjør riktige grep for å forbedre utdanningen. 

I tillegg til topplasseringen på listen over studiepoengproduksjon er det bare Samisk Høgskole som har flere toppkarakterer enn studentene i Narvik. Tallet for studentene i Narvik ligger på 12,7 prosent, noe som er 2,6 prosent bedre enn landssnittet. Når disse tallene er såpass høye kan det virke litt forunderlig at også andelen strykkarakterer i Narvik er høyt. Men også her har HiN forbedret seg. Ved sist måling var HiN desidert dårligst i landet med 13,9 prosent, mens tallene nå viser «bare» 11,1 prosent, og femteplass på bunnlista.

– Dette er tall som underbygger den påstand om at vi er en skole som hevder oss bra i både europeisk og internasjonal standard. Nå er målet å få synliggjort dette på en helt annen måte. Vi må få det ut at det ligger utrolige muligheter ved denne skolen, sier rektor, Arne Erik Holdø som en kommentar til tallene.
Videre fortsetter han med: – Det er jo slett ikke tilfeldig at en rekke arbeidsgivere oppsøker vår skole for å tilby studentene svært gode jobber. Her utdanner vi noen av landets smarteste hoder. 

Det rektor henviser til over er nok Næringslivsdagen, hvor bort imot 100 bedrifter kommer og byr seg frem for studentene hver høst.

En annen ting jeg vil påpeke som styrker rektors påstander om smarte hoder er det at Høgskolen i Narvik har brorparten av sine studenter innen ingeniørutdanning, som er kjent som en utdanning med veldig stort frafall. At studentene her holder seg i toppen tross vanskelige studier viser at HiN er en skole av veldig god kvalitet. Strykprosenten viser i tillegg at studentene ikke slipper gratis gjennom studieløpet, men må jobbe for vitnemålene sine.

Kommentarer fra rektor er lånt fra Fremover

Reklame